STAWY KOŃCZYN

 • 017877
 • 9788366960299

autor: G Harke
Wydawca: Edra Urban &
Partner
Oprawa: Miękka
Format: 21.0x27.0cm
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2022
Ciężar: 0,8Dostępna od ręki

106,24 zł

Opis

 • I Podstawy 
 • 1 Badanie czynności w układzie ruchu 
 • 2 Fizjologiczna i zaburzona ruchomość 
 • 3 Medycyna manualna – co to takiego? 
 • 4 Uruchamiająca terapia stawów:
 • 5 Techniczne zasady badania zaburzeń czynności stawowej i ich terapii 
 • II Orientacyjne badanie kończyny górnej 
 • 6 Orientacyjne badanie kończyny górnej 
 • III Ukierunkowane badanie i terapia kończyny górnej 
 • 7 Ręka, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • 8 Łokieć, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • 9 Staw ramienny i stawy obręczy barkowej, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • IV Orientacyjne badanie kończyny dolnej 
 • 10 Orientacyjne badanie kończyny dolnej 
 • V Ukierunkowane badanie i terapia kończyny dolnej 
 • 11 Stopa, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • 12 Staw kolanowy, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • 13 Staw biodrowy, ukierunkowane manualne badanie i terapia 
 • VI Odniesienia kliniczne 
 • 14 Wskazania do terapii manualnej 
 • 15 Staw i mięśnie, rola mięśni w bólu narządu ruchu
 • 16 Przykłady przypadków klinicznych 
 • Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i szkoleniu Autorów publikacji Stawy kończyn. Badanie manualne i terapia przez mobilizacje dla lekarzy i fizjoterapeutów jest widoczne od pierwszych stron niniejszego opracowania. Struktura napisanej przez nich książki, jej treść i przejrzysta forma powodują, że stanowi ona przykład bardzo dobrze zredagowanego podręcznika medycyny manualnej. W części wstępnej zawarte zostały informacje związane z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym przyczyn i następstw czynnościowych zaburzeń narządu ruchu. Kolejne rozdziały zredagowane zostały perfekcyjnie od strony metodycznej, gdzie przyjęto schemat, w którym konsekwentnie zmierza się od ogółu do szczegółu, od obwodu do centrum. Opis technik badania zaczyna się zawsze od oceny orientacyjnej i zmierza do konkretyzacji problemu w postaci badania ukierunkowanego.

  Zaznajamianie z technikami badania i terapii przebiega zawsze w tym samym schemacie, począwszy od drobnych stawów palców ręki oraz stóp i konsekwentnie kończy się na proksymalnych stawach: barkowych i biodrowych. Książka została bardzo dobrze zredagowana zgodnie z zasadą poglądową, bowiem bardzo przejrzystemu opisowi pozycji wyjściowych i czynności, jakie wykonuje terapeuta podczas badania lub terapii, towarzyszą liczne fotografie ukazujące szczegóły chwytu i kierunku wykonywanego ruchu.

  Książka ta adresowana jest do osób zawodowo zajmujących się dysfunkcjami narządu ruchu. Ze względu na bogate treści praktyczne w pierwszej kolejności skierowana jest do fizjoterapeutów. Spełnia ona wszystkie wymogi podręcznika akademickiego i w związku z tym warto ją zalecić jako literaturę pomocną w studiowaniu przedmiotów: „terapia manualna”, „kinezyterapia” i „fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu”. Wiele skorzystać mogą studenci medycyny, w trakcie studiowania zagadnień z zakresu ortopedii czy rehabilitacji, jak również lekarze specjaliści ortopedii i traumatologii, neurologii i rehabilitacji medycznej. Zawarte w podręczniku szczegółowe opisy sposobów badania orientacyjnego i ukierunkowanego stawów obwodowych z całą pewnością mogą wzbogacić ich warsztat praktycznych umiejętności przeprowadzania badania przedmiotowego. W literaturze przedmiotu w języku polskim dominują pozycje związane z dysfunkcjami kręgosłupa, w związku z tym pojawienie się opracowania tak bogatego w treści praktyczne dotyczące badania i terapii dysfunkcji stawów obwodowych należy uznać za wypełnienie luki w fachowej literaturze związanej z terapią manualną.

  prof. dr hab. Edward SauliczInne produkty z tej kategorii