POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE

  • 017783
  • 9788366548978

autor: P Bertani

Wydawca: Edra Urban &
Partner


Oprawa: Twarda

Format: 21.0x28.0cm

Liczba stron: 465 Wydanie 1

Rok wydania: 2021

Ciężar: 2,0Dostępna od ręki

205,00 zł

Opis

Książka została przygotowana przez znanych i cenionych specjalistów współczesnej endodoncji. Jest przewodnikiem dokładnej diagnostyki i wyboru metody postępowania. Omówiono w niej przyczyny niepowodzenia pierwotnego leczenia endodontycznego i przedstawiono możliwości podejmowania kolejnych zabiegów w celu utrzymania zębów w jamie ustnej. Autorzy opisali i zobrazowali kliniczne przypadki powtórnego leczenia endodontycznego, zabiegi mikrochirurgii endodontycznej i natychmiastowej implantacji. Zwrócili szczególną uwagę na potrzebę dokładnej, wszechstronnej diagnostyki przed podjęciem leczenia oraz wskazali na konieczność omówienia i przedstawienia pacjentowi propozycji postępowania. Opisali trudności powtórnego leczenia kanałowego i podali sposoby ich pokonywania. Zagadnienie to szeroko omówiono również z powodu trudnych sytuacji klinicznych, wynikających z podejmowania decyzji leczenia zębów pokrytych odbudowami protetycznymi. Autorzy poświęcili dużo miejsca prawidłowej irygacji, dezynfekcji i technikom wypełniania opracowywanego powtórnie kanału. Zwrócili uwagę na potrzebę oceny złożonej morfologii systemu kanałowego, nie tylko przy użyciu dwuwymiarowych zdjęć RVG, ale również z wykorzystaniem obrazu trójwymiarowego tomografii wiązki stożkowej. Podkreślili konieczność zastosowania mikroskopu zabiegowego oraz nowych narzędzi i materiałów podczas przeprowadzania zabiegu powtórnego leczenia jamy zęba. Omówili również problemy zmian endodontyczno-periodontologicznych. Dużo miejsca poświęcili bardzo ważnemu zagadnieniu, jakim jest odbudowa zębów po zakończonym powtórnym leczeniu endodontycznym.

Prof. dr hab. med. Halina Pawlicka

Przedmowa

ROZDZIAŁ 1

Niepowodzenia w endodoncji 
Analiza epidemiologiczna i kliniczna

ROZDZIAŁ 2

Procedury diagnostyczne w przypadku niepowodzenia leczenia endodontycznego
Badania kliniczne i radiologiczne przydatne w identyfikacji zmian okołowierzchołkowych

ROZDZIAŁ 3

Procedury kliniczne w celu uzyskania dostępu do przestrzeni endodontycznej
Techniki usunięcia wszelkich rodzajów utrudnień w dostępie do obszaru koronowego oraz wewnątrzkanałowego w trakcie powtórnego leczenia endodontycznego

ROZDZIAŁ 4

Dezynfekcja i procedury kliniczne w powtórnym leczeniu endodontycznym
Narzędzia i procedury kliniczne służące dezynfekcji przestrzeni endodontycznej

ROZDZIAŁ 5

Techniki wypełniania kanałów korzeniowych w powtórnym leczeniu endodontycznym
Tradycyjne i alternatywne techniki uszczelniania przestrzeni endodontycznej

ROZDZIAŁ 6

Procedury terapeutyczne po wykonanym powtórnym leczeniu endodontycznym: plan postępowania krok-po-kroku
Ewolucja sposobów terapeutycznych na przestrzeni czasu: ocena narzędzi i metod leczenia

ROZDZIAŁ 7

Zmiany endodontyczno-periodontalne oraz perforacje korzenia
Połączenie pomiędzy endodontium a periodontium: postępowanie zgodne z anatomią oraz błędy jatrogenne

ROZDZIAŁ 8

Endodoncja chirurgiczna
Alternatywna metoda leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych

ROZDZIAŁ 9

Odbudowa koronowa zębów po zakończonym powtórnym leczeniu endodontycznym
Specyfika i techniki wykonania

ROZDZIAŁ 10

Ząb czy implant: kryteria służące do rozwiązania dylematu
Kliniczne wskazania i procedury terapeutyczne w przypadku wszczepienia implantu po ekstrakcjiInne produkty z tej kategorii