HEPATITIS C PATOGENEZA I TERAPIA

  • 016876
  • 9788379881543
autor: Jacek Juszczyk
wydawca: termedia
oprawa: miękka
format: 170x240
stron: 139
rok: 2016 wyd 1
waga: 0,39

Dostępna od ręki

59,00 zł

Opis

Wiedza dotycząca zakażenia wirusem C zapalenia wątroby stale się zwiększa. Dlatego choć od poprzedniego wydania monografii poświęconej tej tematyce minęło zaledwie 6 lat, to okazuje się, że w tej dziedzinie, w tym czasie zmieniło się wiele. Książka pt.: „Hepatitis C. Patogeneza i terapia” pod red. prof. Jacka Juszczyka uwzględniająca najnowsze doniesienia naukowe jest w związku z tym zupełnie nowym opracowaniem. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnich latach było wprowadzenie do leczenia całkowicie nowego rodzaju leków o bezpośrednim działaniu na wirusa, stąd ich skrócona nazwa DAA (ang. Direct acting antivirals). Ich efektywność w wielu grupach pacjentów osiąga 100% w krótkim czasie, średnio 12 tygodni, niekiedy po czasie dwukrotnie dłuższym. Jednocześnie prowadzone są prace nad skróceniem jeszcze tego okresu. Książka jest zbiorem informacji o wirusie C, patogenezie zakażenia przezeń wywoływanego oraz aktualnie stosowanych metodach leczenia przeciwwirusowego zarówno w ostrym, jak i w przewlekłym okresie choroby. W publikacji przedstawiono także perspektywy terapii. Aneks stanowią najnowsze Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV.
Dodatkowym walorem książki są piękne, artystyczne fotografie autorstwa prof. Jacka Juszczyka.

Spis treści
Rozdział 1
Wprowadzenie
5
Rozdział 2
Wirus C zapalenia wątroby
9
Rozdział 3
Obraz morfologiczny ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby typu C
15
Bożena Walewska-Zielecka
Rozdział 4
Patogeneza zakażenia wirusem C zapalenia wątroby
25
Rozdział 5
Włóknienie wątrobowe i marskość wątroby
57
Rozdział 6
Przeciwwirusowe leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C
61
Rozdział 7
Rybawiryna – własności i miejsce w leczeniu zakażeń
wirusem C zapalenia wątroby
83
Rozdział 8
Leczenie ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu C
87
Rozdział 9
Czynniki wpływające na efektywność terapii a jej indywidualizacja
89
Rozdział 10
Uwagi na temat konsekwencji wprowadzenia leków bezpośrednio działających
przeciwwirusowo
93
Rozdział 11
Perspektywy leczenia przeciwwirusowego przewlekłych zakażeń wirusem C
zapalenia wątroby
95
Aneks
Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C
Polskiej Grupy Ekspertów HCV – 2016
101
Piśmiennictwo
115

Inne produkty z tej kategorii