USTAWODAWSTWO KOSMETYCZNE

  • 014664
  • 9788389678324
autor: Ewa Starzyk,Paulina Zachwieja
wydawca: WSZK
oprawa: miękka ,0.29
format: 170x230
ilość stron: 92
Rok wydania: 2010
waga: 0.29

Produkt chwilowo niedostępny

48,90 zł

Opis

autor: Ewa Starzyk,Paulina Zachwieja
wydawca: WSZK
oprawa: miękka ,0.29
format: 170x230
ilość stron: 92
Rok wydania: 2010
ISBN: 9788389678324
waga: 0.29
Monografia w sposób szeroki, z podaniem przykładów, omawia podstawowe akty prawne obowiązujące w branży kosmetycznej w Polsce i UE w lipcu 2010 roku. Autorki przeanalizowały i opatrzyły komentarzem ustawę o kosmetykach, dyrektywę kosmetyczną oraz najważniejsze elementy nowego rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009A/VE. Zwróciły szczególną uwagę na elementy prawa budzące nieporozumienia czy też wymagające dodatkowej interpretacji, jak np. kwestia produktów z pogranicza. Omówiły również polskie i unijne instytucje zaangażowane w prace legislacyjne. Aktualny stan wiedzy jeszcze nie pozwolił im skomentować rozporządzenia w całości. Praktyczna interpretacja wielu przepisów nie jest jeszcze znana, zaś instytucje UE opracują poszczególne elementy wdrażające rozporządzenie (wytyczne, zalecenia, systemy notyfikacji) nawet do 2013 roku.

Wstęp
Rozdział I
Struktura ustawodawstwa kosmetycznego w Polsce i w Unii Europejskiej
1.1. Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce -wprowadzenie
1.2. Ustawodawstwo kosmetyczne w Unii Europejskiej-wprowadzenie
1.2.1. Dyrektywy
1.2.2. Rozporządzenia
1.2.3. Decyzje
1.2.4. Zalecenia i opinie
Rozdział II
Kosmetyk w przepisach prawa. Problem "produktów z pogranicza"
2.1. Definicja kosmetyku
2.1.1. Forma produktu
2.1.2. Miejsce aplikacji
2.1.3. Cel stosowania
2.2. Kwalifikacja produktowi "produkty z pogranicza"
2.2.1. Działanie lecznicze produktów w przepisach prawa
2.2.2. Orzeczenia ETS i dokumenty techniczne dotyczące
"produktów z pogranicza"
Rozdział III
Dyrektywa kosmetyczna 76/768/EWG
Rozdział IV
Ustawa o kosmetykach
4.1. Ustawa o kosmetykach a dyrektywa kosmetyczna
4.2. Cel i zakres stosowania ustawy o kosmetykach
4.3. Kategorie kosmetyków
4.4. Definicje
4.5. Skład kosmetyków
4.6. Bezpieczeństwo kosmetyków
4.7. Testy na zwierzętach
4.8. Oznakowanie kosmetyków
4.9. Nieujawnianie nazw składników na opakowaniu
4.10. Obowiązki związane z wprowadzeniem kosmetyku do obrotu
4.10.1. Dokumentacja produktu kosmetycznego
4.10.2. Ocena bezpieczeństwa kosmetyków
4.10.3. Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych
do obrotu
4.11. Nadzór nad zgodnością z przepisami ustawy o kosmetykach
4.12. Sankcje prawne
Rozdział V
Rozporządzenie kosmetyczne 2009/1223/WE
5.1. Główne elementy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego kosmetyków
5.2. Definicje
5.3. Osoba odpowiedzialna
5.4. Odpowiedzialność dystrybutorów
5.5. Identyfikacja w łańcuchu dostaw
5.6. Dobra Praktyka Produkcji (GMP)
5.7. Ocena bezpieczeństwa i dokumentacja produktu kosmetycznego
5.8. Notyfikacja
5.9. Nanomateriały
5.10. Przypadki niepożądane
5.11. Substancje klasyfikowane jako CMR
5.12. Oznakowanie w zakresie terminu trwałości
5.13. Normy zharmonizowane
5.14. Wykaz nazw składników
5.15. Prace legislacyjne po opublikowaniu rozporządzenia 1223/2009/WE
Rozdział VI
Bibliografia

Inne produkty z tej kategorii