WSPÓŁCZESNA PROTETYKA STOMATOLOGICZNA PTiPKLINICZN

 • 017965
 • 9788367447829

Redakcja: Majewski S
Wydawca: Edra Urban &
Partner
Oprawa: Twarda
Format: 21.0x27.0cm
Liczba stron: 440 Wydanie 2
Rok wydania: 2024
Ciężar: 1,4Dostępna od ręki

163,00 zł

Opis

Redakcja: Majewski S;
Wydawca: Edra Urban & Partner;
Oprawa: Twarda;
Format: 21.0x27.0cm;
Liczba stron: 440 Wydanie 2;
Rok wydania: 2024;
Ciężar: 1,4;
Podręcznik Współczesna protetyka stomatologiczna autorstwa profesora Stanisława Majewskiego to niezwykle cenna propozycja dydaktyczna. Zawiera wszystkie aspekty wiedzy teoretycznej i niezbędne wiadomości z zakresu praktyki klinicznej, potrzebne do rozpoczęcia świadomego wykonywania terapii protetycznej. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż protetyka stomatologiczna to nie tylko uzupełnienie braków zębowych, ale przede wszystkim diagnostyka, planowanie i wykonanie w aspekcie całościowej rehabilitacji narządu żucia, zmierzającej do poprawy jakości życia pacjenta.
Podręcznik podzielony jest na cztery części, w których kolejno zawarto wiadomości z zakresu podstaw teoretycznych, podstawowej praktyki klinicznej oraz leczenia specjalistycznego w wybranych jednostkach chorobowych i, co niezmiernie istotne, zarys kluczowych zagadnień z zakresu współczesnych technologii wykonawstwa laboratoryjnego i materiałoznawstwa. Wszystkie rozdziały zawierają uaktualnioną wiedzę opartą na faktach naukowych i, co ważne, zaczerpniętych nie tylko ze źródeł literaturowych, lecz także będących wynikiem własnych badań naukowych i doświadczeń z długoletniej praktyki Autora. Dzieło dodatkowo wzbogacają liczne ilustracje, czytelne schematy, zestawienia tabelaryczne i dokumentacja fotograficzna. Warto zauważyć, iż protetyka stomatologiczna pod względem wykonawczym przeżywa obecnie rewolucję technologiczną. Dotyczy to zarówno nowych metod diagnostycznych i zabiegowych oraz technologii laboratoryjnych, a w tym nowych działów tego przedmiotu, takich jak: implantoprotetyka, protetyka senioralna, a także najnowszych technologii cyfrowych w diagnostyce, planowaniu i terapii oraz technice dentystycznej – co zostało w pełni uwzględnione w dodatkowych rozdziałach tego wydania. Wciąż nowe osiągnięcia i nowe metody wzbogacające dotychczasowy zakres protetyki stomatologicznej to zdaniem Autora zobowiązanie do ustawicznego kształcenia, realizowanego wraz z postępem technologicznym, przy czym w postępowaniu praktycznym każda nowa metoda powinna być wprowadzona ewolucyjnie, z zachowaniem rozsądnego krytycyzmu. I choć jest faktem, że dzięki nowym osiągnięciom w nauce i technice możemy widzieć więcej, pracować dokładniej i w konsekwencji uzyskać lepsze efekty leczenia, to jednak – jak słusznie podkreśla Pan Profesor – istotne jest, by umiejętnie korzystać z tych zdobyczy, jednocześnie respektując podstawowe zasady sztuki i etyki lekarskiej w diagnostyce, planowaniu i realizacji leczenia protetycznego. Podręcznik ten powinien być wykorzystany na wszystkich etapach edukacji stomatologicznej, zarówno w dydaktyce przeddyplomowej, jak i podyplomowej. Jego uniwersalność wynika bowiem z faktu, iż traktuje przedmiot protetyka stomatologiczna w ujęciu całościowym. Jest to pozycja unikalna, ponieważ odnosi się do wszystkich niezbędnych aspektów współczesnej protetyki stomatologicznej – jest przystępnym opisem obecnie stosowanych metod postępowania protetycznego (tak w części klinicznej, jak i laboratoryjnej), zmierzającego do przywrócenia sprawności układu stomatognatycznego, zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i estetycznym, przez co skutecznie poprawiającym jakość życia leczonych pacjentów. Gorąco polecam studentom i lekarzom, a także nauczycielom akademickim.

Z Przedmowy prof. dr hab. n. med. Teresy Sierpińskiej,

Konsultant Krajowej w dziedzinie protetyki stomatologicznej   
 • CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE 
 • 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej Technologie cyfrowe jako nowe narzędzia protetyki klinicznej i laboratoryjnej .
 • 2 Układ stomatognatyczny (US) – wzajemne relacje morfologii i czynności .
 • 3 Anatomia i topografia elementów składowych układu stomatognatycznego o szczególnym znaczeniu dla praktyki protetycznej 
 • 4 Elementy fizjologii jamy ustnej, efektywność żucia, mechanizm tworzenia głosu, ból i cierpienie w aspekcie protetyki 
 • 5 Stany artykulacyjne żuchwy w warunkach normy morfologiczno-funkcjonalnej – podstawy gnatofizjologii US 
 • 6 Zmiany w układzie stomatognatycznym związane z wiekiem i utratą zębów .
 • 7 Estetyka twarzy jako jeden z celów leczenia protetycznego 
 • 8 Psychologiczne aspekty leczenia protetycznego  
 • CZĘŚĆ II PODSTAWOWA PRAKTYKA KLINICZNA 
 • 9 Diagnostyka i wskazania do leczenia protetycznego 
 • 10 Planowanie leczenia i zabiegi przygotowawcze oraz przykłady leczenia etapowego w przypadkach diagnostycznie i terapeutycznie trudnych 
 • 11 Procedury zabiegowe Pobieranie wycisków w celu wykonania protez ruchomych, wyznaczanie płaszczyzny protetycznej i zwarcia centralnego oraz przenoszenie danych klinicznych na modele laboratoryjne 
 • 12 Podstawowe konstrukcje protetyczne – charakterystyka ogólna  
 • 13 Procedury zabiegowe w protetyce protez stałych 
 • 14 Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych – zagadnienia wybrane 
 • 15 Protetyka senioralna Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem protez całkowitych 
 • 16 Kliniczne aspekty technicznego wykonawstwa uzupełnień protetycznych 
 • 17 Specyfika leczenia protetycznego pacjentów w wieku rozwojowym 
 • 18 Implantoprotetyczna metoda rekonstrukcji uzębienia 
 • 19 Mikrobiologiczne aspekty leczenia protetycznego i profilaktyka przeciwzakaźna 
 • CZĘŚĆ III LECZENIE SPECJALISTYCZNE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH 
 • 20 Stomatopatie protetyczne – diagnostyka i leczenie 
 • 21 Patologiczne starcie zębów 
 • 22 Okluzja urazowa – zaburzenia okluzyjne 
 • 23 Dysfunkcje układu stomatognatycznego 
 • 24 Profilaktyka periodontologiczna w postępowaniu protetycznym 
 • CZĘŚĆ IV LABORATORIUM I MATERIAŁY 
 • 25 Zasady współpracy zespołu kliniczno-laboratoryjnego 
 • 26 Pracownia techniki dentystycznej i współczesne technologie laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień protetycznych 
 • 27 Kliniczne i laboratoryjne materiały protetyczne
 • 28 Tkankowa reaktywność na protezy i materiały protetyczne w świetle własnych badań klinicznych i eksperymentalnych Inne produkty z tej kategorii