BADANIE STANU PSYCHICZNEGO

 • 017887
 • 9788366960565

Redakcja: Gałecki P
Wydawca: Edra Urban &
Partner
Oprawa: Miękka
Format: 21.0x27.0cm
Liczba stron: 192 Wydanie 1
Rok wydania: 2022
Ciężar: 0,8Dostępna od ręki

86,63 zł

Opis

Badanie psychiatryczne jest kluczowym etapem w procesie diagnostycznym i terapeutycznym w pracy klinicznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i to od tego elementu w znaczącym
stopniu zależy postawienie poprawnej diagnozy i wprowadzenie trafnego leczenia. Zespół znakomitych lekarzy psychiatrów i psychologów pod kierunkiem Profesora Piotra Gałeckiego podjął się ambitnego zadania przedstawienia w obszernej monografi i kluczowych aspektów psychopatologii oraz przebiegu badania psychiatrycznego, w tym oceny stanu psychicznego i stawiania rozpoznania w kontekście szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych, pogrupowanych według najnowszej wersji klasyfikacji międzynarodowej ICD-11.
 
Fragment recenzji prof. dr. hab. n. med. Marcina Wojnara
 • Przedmowa ix
 • Wstęp x
 • Schemat badania psychiatrycznego xi
 • Rozdział 1 Psychopatologia 1
 • Rozdział 2 Zaburzenia neurorozwojowe (blok L1-6A0)
 • Rozdział 3 Schizofrenia lub inne pierwotne zaburzenia psychotyczne (blok L1-6A2) 63
 • Rozdział 4 Katatonia (blok L1-6A4) 89
 • Rozdział 5 Zaburzenia nastroju (blok L1-6A6) 95
 • Rozdział 6 Zaburzenia lękowe lub związane z lękiem (blok L1-6B0) 111
 • Rozdział 7 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne lub pokrewne (blok L1-6B2) 123
 • Rozdział 8 Zaburzenia szczególnie związane ze stresem (blok L1-6B4) 135
 • Rozdział 9 Zaburzenia dysocjacyjne (blok L1-6B6) 145
 • Rozdział 10 Zaburzenia odżywiania lub jedzenia (blok L1-6B8) 151
 • Rozdział 11 Zaburzenia eliminacji (blok L1-6C0) 159
 • Rozdział 12 Zaburzenia związane z niepokojem cielesnym lub doznaniami cielesnymi (blok L1-6C2) 165
 • Rozdział 14 Zaburzenia spowodowane zachowaniami uzależniającymi (blok L2-6C5) 179
 • Rozdział 15 Zaburzenia kontroli impulsów (blok L1-6C7) 183
 • Rozdział 16 Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (blok L1-6C9) 187
 • Rozdział 17 Zaburzenia osobowości i cechy pokrewne (blok L1-6D1) 193
 • Rozdział 18 Zaburzenia parafilne (blok L1-6D3) 205
 • Rozdział 19 Zaburzenia fikcyjne (blok L1-6D5) 211
 • Rozdział 20 Zaburzenia neurokognitywne (blok L1-6D7) 217
 • Rozdział 21 Demencja (blok L2-6D8) 223
 • Rozdział 22 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem i połogiem (bloki L1-6E2) 229
 • Rozdział 23 Stany związane ze zdrowiem seksualnym 235
 • Rozdział 24 Testy stosowane w psychiatrii 249
 • Literatura 263
 • Skorowidz 269
 Inne produkty z tej kategorii