SAMOTNE OJCOSTWO

  • 008112
  • 9788373087095
autor: Anna Dudak
Wydawca: Impuls
Oprawa: Miękka
Format: 16.1x23.5cm
Liczba stron: 234
Rok wydania: 2006 wyd 1
Ciężar: 0,38

Dostępna od ręki

34,00 zł

Opis

autor: Anna Dudak
Wydawca: Impuls
Oprawa: Miękka
Format: 16.1x23.5cm
Liczba stron: 234
Rok wydania: 2006 wyd 1
Ciężar: 0,38 kg
We współczesnym świecie rodzina podlega stałym i powolnym procesom przemian, które zachodzą zarówno w jej strukturze, formach życia rodzinnego, jak i relacjach między płciami i funkcjami pełnionymi przez jej członków. Przeobrażenia te, a szczególnie zmiana pozycji matki na skutek jej aktywizacji zawodowej (F. Adarnski, 2002, s. 161) powodują, że rośnie zainteresowanie kwestiami związanymi z rolą ojca w rodzinie, jego kompetencjami wychowawczymi. Ponadto w wyniku stałego wzrostu liczby rozwodów coraz częściej stawia się pytania o możliwość wychowywania dziecka przez samotnego ojca.
Problematyka niepełnych rodzin zajmuje w literaturze przedmiotu dość znaczące miejsce, szczególnie jeśli idzie o sytuację samotnej matki. Tymczasem zmiana pozycji matki, będąca wynikiem oddziaływania czynników zawodowych oraz społecznych, powoduje, że istotna staje się także rola ojca jako ewentualnego, posiadającego odpowiednie kompetencje, opiekuna swojego dziecka.

Inne produkty z tej kategorii