PIONOWA I POZIOMA AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWGO

  • 017599
  • 9788385700098

autor: Urban Istvan wydawca: Kwintesencja
oprawa: twarda
format: 220x285
stron: 394 i 1229 zdjęć
rok: 2019
waga: 2,0Produkt chwilowo niedostępny

308,75 zł

Opis

SPIS TREŚCI

Wykaz użytych skrótów X
Rozdział 1 Wprowadzenie 1
Podziękowania 3

Rozdział 2 Chirurgiczny set-up i przygotowanie pacjenta 5
2.1 Dobór pacjenta 5
2.2 Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego 6
2.3 Leki 6
2.4 Gabinet zabiegowy 7
2.5 Opieka pozabiegowa i zdjęcie szwów 7
2.6 Piśmiennictwo 7

Rozdział 3 Błony i materiały augmentacyjne 9
3.1 Dokumentacja naukowa poziomej sterowanej regeneracji kości (GBR) z zastosowaniem różnych błon 9
3.2 Dokumentacja naukowa pionowej sterowanej regeneracji kości (GBR) z zastosowaniem różnych błon 11
3.3 Materiały augmentacyjne stosowane w GBR 12
3.4 Piśmiennictwo 17

Rozdział 4 Wewnątrzustne pobieranie kości autogennej 21
4.1 Pobieranie kości ze spojenia żuchwy 21
4.2 Pobieranie kości z gałęzi żuchwy 26
4.3 Piśmiennictwo 28

Rozdział 5 Anatomia chirurgiczna dna jamy ustnej 29
5.1 Mięśnie dna jamy ustnej i języka 30
5.2 Ukrwienie 32
5.3 Anatomiczne odmiany unaczynienia dna jamy ustnej 36
5.4 Nerwy 37
5.5 Gruczoły ślinowe 37
5.6 Podsumowanie 37
5.7 Piśmiennictwo 37

Rozdział 6 Zasady pionowej i poziomej augmentacji wyrostka w odcinku bocznym żuchwy 39
6.1 Projektowanie płata 39
6.2 Przygotowanie okolicy biorczej 40
6.3 Adaptacja błony 41
6.4 Mobilizacja płata językowego 42
6.5 Uwolnienie płata przedsionkowego 45
6.6 Zamknięcie płata 48
6.7 Spodziewane gojenie po chirurgii odcinka bocznego żuchwy 57
6.8 Leczenie bardziej zaawansowanych ubytków 57
6.9 Podsumowanie 60
6.10 Piśmiennictwo 60

Rozdział 7 Pionowa augmentacja wyrostka 61
7.1 Osteogeneza dystrakcyjna 61
7.2 Przeszczep typu onlay 62
7.3 Dokumentacja naukowa pionowej regeneracji kości techniką GBR przy zastosowaniu różnych materiałów przeszczepowych 62
7.4 Podsumowanie 63
7.5 Piśmiennictwo 63

Rozdział 8 Pionowa augmentacja wyrostka w odcinku bocznym żuchwy 65
8.1 Ważne czynniki kliniczne 65
8.2 Podsumowanie 89
8.3 Piśmiennictwo 89

Rozdział 9 Augmentacja wyrostka w odcinku przednim żuchwy 91
9.1 Płat przedsionkowy 91
9.2 Płat językowy 92
9.3 Przygotowanie miejsca biorczego 93
9.4 Adaptacja i stabilizacja błony 94
9.5 Uwolnienie płata przedsionkowego 94
9.6 Mobilizacja płata językowego 94
9.7 Zamknięcie płata 96
9.8 Podsumowanie 104
9.9 Piśmiennictwo 104

Rozdział 10 Pionowe i poziome ubytki kostne w odcinku bocznym szczęki 105
10.1 Projekt płata 105
10.2 Augmentacja zatoki 106
10.3 Piśmiennictwo 116

Rozdział 11 Pozioma augmentacja wyrostka: sausage technique 117
11.1 Błony na bazie kwasu poliglikolowego i węglanu trimetylenu 118
11.2 Zastosowanie natywnej błony kolagenowej 120
11.3 Reprezentatywne przypadki wykorzystania natywnej błony kolagenowej 123
11.4 Długoterminowe obserwacje sausage technique 129
11.5 Krzywa uczenia się a dobrze dopracowana sausage technique 2.0 139
11.6 Podsumowanie 145
11.7 Piśmiennictwo 145

Rozdział 12 Augmentacja wyrostka w odcinku przednim szczęki 147
12.1 Piśmiennictwo 149

Rozdział 13 Odtworzenie brodawki w połączeniu z pionową augmentacją w przypadku braku pojedynczego zęba 151
13.1 Przypadki kliniczne i wnioski 152
13.2 Podsumowanie 172
13.3 Piśmiennictwo 172
13.4 Dodatkowo zalecane piśmiennictwo 172

Rozdział 14 Chirurgiczne zarządzanie zaawansowanymi pionowymi ubytkami wyrostka w odcinku przednim szczęki/klasyfikacja 175
14.1 Pionowa augmentacja wyrostka w odcinku przednim szczęki/klasyfikacja kształtów płata 175
14.2 Piśmiennictwo 202

Rozdział 15 Lateralizacja nerwu nosowo-podniebiennego: płat podniebienny 203
15.1 Płat podniebienny 203
15.2 Ocena kliniczna 207
15.3 Piśmiennictwo 209

Rozdział 16 Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa po augmentacji kości 211
16.1 Reprezentatywny przypadek 212
16.2 Dostosowana chirurgia tkanek miękkich 217
16.3 Reprezentatywny przypadek 219
16.4 Wyniki długoterminowe 230
16.5 Podsumowanie 239
16.6 Piśmiennictwo 239

Rozdział 17 Nowe perspektywy chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej po augmentacji wyrostka 241
17.1 Reprezentatywne przypadki i dane kliniczne 242
17.2 Piśmiennictwo 264

Rozdział 18 Nowe perspektywy zachowania kości wyrostka po augmentacji 265
18.1 Seria przypadków: wyniki długoterminowe 266
18.2 Reprezentatywny przypadek i wnioski 266
18.3 Podsumowanie 276
18.4 Piśmiennictwo 276

Rozdział 19 Odtworzenie i utrzymanie korzystnej architektury dziąsła z użyciem pojedynczych implantów w mnogich brakach zębowych 277
19.1 Piśmiennictwo 292

Rozdział 20 Rekonstrukcja bezzębnej zresorbowanej szczęki 293
20.1 Podsumowanie 333
20.2 Piśmiennictwo 334

Rozdział 21 Powikłania w procedurach augmentacji wyrostka 335
21.1 Powikłania gojenia 336
21.2 Infekcje pozabiegowe i ich leczenie 339
21.3 Urazy nerwów 350
21.4 Powikłania podczas wprowadzania implantu 351
21.5 Długoterminowe powikłania biologiczne implantów 355
21.6 Podsumowanie 358
21.7 Piśmiennictwo 359

Rozdział 22 Zastosowanie czynników wzrostu 361
22.1 Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu pochodzący z płytek krwi 361
22.2 Białka morfogenetyczne kości 365
22.3 Podsumowanie 380
22.4 Piśmiennictwo 381

Zgody na publikacje 383Inne produkty z tej kategorii