VADEMECUM WYKONYWANIA PROTEZ STAŁYCH I RUCHOMYCH

  • 017689
  • 9788387717285
autor: Dejak Beata
wydawca: MTPRESS
oprawa: miękka

format: 235x165

stron: 392

rok: 2020

waga: 1,0

Dostępna od ręki

147,00 zł

Opis

Przedstawiony do recenzji podręcznik jest podzielony na 15 rozdziałów i liczne podrozdziały. Autorami tej pozycji są wieloletni nauczyciele akademiccy, a główną autorką i redaktorem naukowym jest prof. Beata Dejak. Podręcznik prezentuje nowoczesną wiedzę z zakresu protetyki stomatologicznej, w oparciu o bogate piśmiennictwo. Poszczególne rozdziały książki są poświęcone wykonaniu protez stałych: wkładów koronowo-korzeniowych, uzupełnień wewnątrzkoronowych, licówek, koron, mostów oraz protez ruchomych: całkowitych, częściowych, szkieletowych, overdentures, natychmiastowych oraz protez na implantach.

Autorzy opisali zasady wykonania współczesnych uzupełnień protetycznych, zachowując podobny układ we wszystkich rozdziałach. Dla każdego uzupełnienia protetycznego podano: wskazania i przeciwskazania, materiały z jakich zostały wykonane, wymieniono rodzaje uzupełnień, przedstawiono kliniczne oraz laboratoryjne ich wykonanie. Uwzględniono tradycyjne i nowe metody wykonania laboratoryjnego. Na końcu każdego z rozdziałów umieszczono zalety i wady tych uzupełnień. Na szczególne wyróżnienie zasługuje przedstawienie w sposób zwięzły, chronologiczny i logiczny wykonania wszystkich uzupełnień protetycznych. Jest to ujęcie nowoczesne, przejrzyste i łatwe w odbiorze.

Dodatkowo książka zawiera rozdziały dotyczące wybranych materiałów i procedur klinicznych wykonania protez stałych. Omówiono w nim szczegółowo
masy wyciskowe stosowane do precyzyjnych wycisków, wykonanie uzupełnień tymczasowych oraz przedstawiono rodzaje cementów i procedury cementowania uzupełnień protetycznych z różnych materiałów.
Na uwagę zasługuje także obszerny rozdział dotyczący podstawowych materiałów stosowanych w protetyce (stopów metali, ceramik, akryli) oraz technologii ich przetwarzania. Omówiono w nim szczegółowo właściwości tych materiałów. Przedstawiono nowoczesne techniki obróbki metali – spiekania laserowego (DLSM), erozji iskrowej i CAD/CAM; wykonanie ceramicznych uzupełnień metodą spiekania, prasowania, infiltracji, CAD/CAM; metody
tradycyjne i wtryskowe przetwarzania tworzyw sztucznych.
Podręcznik został wzbogacony o schematy preparacji zębów do różnych uzupełnień stałych oraz schematy budowy uzupełnień. Zawiera bogatą
dokumentację z klinicznego i laboratoryjnego postępowania, co znacznie ułatwia zrozumienie tekstu. Książka obejmuje wiedzę z zakresu wykonania wszystkich prac protetycznych. Układ książki jest jednorodny dla wszystkich uzupełnień protetycznych, co pozwala na łatwe przyswojenie materiału. Zaletą jest też zwięzłe przedstawienie zagadnień w formie punktów.
Podsumowując: Opracowanie będzie bardzo przydatne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych
oraz lekarzy specjalizujących się w protetyce stomatologicznej. Posiada syntetyczną formę, a jednocześnie zawiera niezbędne informacje o wykonaniu uzupełnień protetycznych, przez co stanowi przystępne kompendium wiedzy protetycznej.
Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Inne produkty z tej kategorii