SZYNOTERAPIA

  • 017969
  • 9788385700258

autor: Schindler,Drobek
wydawca: Kwintesecja
oprawa: twarda
format: A4
stron: 240 i 253 zdjęcia
rok: 2024
waga: 1,2

Dostępna od ręki

129,00 zł

Opis

Część A
Praktyczne postępowanie w leczeniu szynami okluzyjnymi 1

1. WPROWADZENIE  3

 Jens C. Türp

 1.1 Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe 3

2. SCHEMAT postępowania w praktyce 17

 Hans J. Schindler

 2.1 Diagnostyka 19

 2.2 Leczenie bólowej postaci dysfunkcji URNŻ  32

 2.3 Typowe przypadki bólowych postaci dysfunkcji URNŻ: od badania podmiotowego do leczenia  35

3. SZYNOTERAPIA: PRAKTYCZNE INFORMACJE KLINICZNE 65

 Daniel Hellmann, Jens C. Türp

 3.1 Ustalanie relacji żuchwy względem szczęki podczas szynoterapii  65

 Daniel Hellmann

 3.2 Metoda przywodzenia żuchwy na dodatkowej płaszczyźnie przedniej 65

 Jens C. Türp

4. SZYNOTERAPIA: PRAKTYCZNE INFORMACJE LABORATORYJNE  75

 Daniel Hellmann

 4.1 Wykonanie modeli  75

 4.2 Montaż modeli w artykulatorze  76

 4.3 System modułowej szyny rehabilitacyjnej (MRS) 77

 4.4 Podstawowa szyna MRS (MRS 0)  77

 4.5 Modyfikacja modułowa MRS 0 84

5. TRENING KOORDYNACYJNY W CELU CZYNNOŚCIOWEJ REHABILITACJI UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO  91

 Daniel Hellmann

 5.1 Ból i adaptacja motoryczna 91

 5.2 Adaptacja do procesów bólowych i rehabilitacja 92

 5.3 Rehabilitacja układu stomatognatycznego  93

 5.4 Praktyczny przebieg treningu koordynacyjnego w ramach terapii czynnościowej   93

 5.5 Feedback i trening  99

Część B
Poszerzona analiza tematyki bólowej postaci dysfunkcji URNŻ 109

6. Czynniki RYZYKA 111

 Jens C. Türp, Hans J. Schindler, Alfons Hugger, Marc Schmitter

 6.1 Terminologia 111

 Jens C. Türp

 6.2 Definicja ryzyka 111

 Jens C. Türp

 6.3 Definicja, sposoby obliczania i interpretacja tzw. odds ratio 111

 Jens C. Türp

 6.4 Mioartropatie układu ruchowego narządu żucia 114

 Jens C. Türp

 6.5 Okluzja a dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia  121

 Jens C. Türp

 6.6 Kompresja i dystrakcja w stawie skroniowo-żuchwowym 131

 Jens C. Türp, Hans J. Schindler, Alfons Hugger

 6.7 Bruksizm  137

 Marc Schmitter

7. DIAGNOSTYKA  145

 Lydia Eberhard, Nikolaos Nikitas Giannakopoulos, Hans J. Schindler

 7.1 Model etapowy diagnostyki dysfunkcji URNŻ 145

 Hans J. Schindler

 7.2 Diagnostyka różnicowa  147

 Hans J. Schindler

 7.3 Krytyka taksonomii klasycznych  148

 Nikolaos N. Giannakopoulos

 7.4 Ilościowe testowanie sensoryczne i jego znaczenie w praktyce   151

 Lydia Eberhard

 7.5 Krytyka w odniesieniu do badanych populacji uwzględnionych w procesach badawczych  157

 Nikolaos N. Giannakopoulos

8. Leczenie  159

 Hans J. Schindler, Alfons Hugger

 8.1 Możliwości terapeutyczne  159

 Hans J. Schindler

 8.2 Wyniki prac przeglądowych dedykowanych efektywności terapeutycznej różnych możliwości leczenia w przypadku bólowej postaci dysfunkcji URNŻ 160

 8.3 Możliwe mechanizmy działania zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku bólowej postaci dysfunkcji URNŻ  166

 8.4 Rezultaty terapeutyczne z praktyk stomatologicznych  168

 8.5 Rehabilitacja w terapii czynnościowej  170

 Alfons Hugger

9.  Tło neurobiologiczne terapii z zastosowaniem szyn okluzyjnych  179

 Hans J. Schindler

 9.1 Fizjologia mięśni  179

 9.2 Stawy skroniowo-żuchwowe  186

 9.3 Bóle mięśni układu stomatognatycznego  190

 9.4 Bóle stawu skroniowo-żuchwowego 193

 9.5 Modele wyjaśniające zjawiska chronicyzacji bólów  195

 9.6 Adaptacja motoryczna do bólu 196

 9.7 Mięśniowy potencjał regeneracyjny  197

10. Neurobiologia i biomechanika terapii szynami okluzyjnymi  201

Inne produkty z tej kategorii