METODA DOBREGO STARTU

  • 005385
  • 9788302074240
autor: Marta Bogdanowicz
Wydawca: WSiP
Oprawa: Miękka
Format: 21.5x19.5cm
Liczba stron: 116
rok: 1985 wyd 8
Ciężar: 0,205

Dostępna od ręki

19,90 zł

Opis

autor: Marta Bogdanowicz
Wydawca: WSiP
Oprawa: Miękka
Format: 21.5x19.5cm
Liczba stron: 116
rok: 1985 wyd 8
Ciężar: 0,205 kg

  • Metoda Dobrego Startu należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne. Aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację wzrokową, słuchową, dotykową i kinetyczno-ruchową. Prezentowane tu podejście metodyczne sprzyja uczeniu się każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą zwłaszcza dzieci "ryzyka dysleksji", dzieci dyslektyczne, a także dzieci o opóźnionym rozwoju.

    Książka zawierascenariusze zajęć (sprawdzone w praktyce) do wszystkich modyfikacji Metody Dobrego Startu – przygotowującej dzieci do nauki szkolnej. Kolejne rozdziały poświęcono poszczególnym grupom dzieci. Autorka charakteryzuje psychomotoryczne funkcjonowanie dzieci; określa ich specyficzne potrzeby edukacyjne; przedstawia scenariusze zajęć, w których proponuje wykorzystanie znaków graficznych lub liter, tekstów piosenek; sugeruje sposób organizacji zajęć oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

    Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli przedszkola, "zerówek" i klas pierwszych, którzy pracują z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, a także dla osób prowadzących zespoły korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, klasy integracyjne i specjalne oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami.
  • Inne produkty z tej kategorii